Foto di Efisio Ballero Melis

Efisio Ballero Melis (1804-1865)