Foto di Lucia Orrù Lilliu

Lucia Orrù Lilliu 

Lucia Orrù Lilliu (1799- 1883)